• test

MAPY PROJEKTOWE

TYCZENIE BUDYNKÓW

GEODEZJA INWESTYCJI

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

POMIARY SPECJALNE

Geodezyjne pomiary specjalne

Oferujemy naszym klientom dokładne i precyzyjne geodezyjne pomiary specjalne. W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny i informatyczny oraz nowoczesne technologie pomiarów GPS.

Surveying measuring equipment level theodolite on tripod

Wykonanie mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, jest uzupełniana o dodatkową treść zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa.

Worker with theodolite

Wytyczanie budynków

Wytyczanie budynków ma na celu zapewnienie obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie umieszczenia wytyczanych budynków.

Znajdź nas na mapie